Aktualności:      

Mamy wolne miejsca na bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Oferta zajęć z dziećmi obejmuje m.in: integrację sensoryczną, terapię logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, komunikację alternatywną i wspomagającą, terapię neurorozwojową z wykorzystaniem podejścia Handle®, terapię ręki, logorytmikę. W wyborze terapii kierujemy się potrzebami dziecka i jego rodziny.
Zapisy oraz informacje:
poradnia.sensoteka@gmail.com

Gabinet Logopedyczny SensoTeka

Piastowska 43/1
Wrocław
+48 601 656 911
logopeda.grabiec@gmail.com