Kadra

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 

 1.      - Pedagog
  1. - Psycholog
  2.  -Logopeda
  3. - Neurologopeda
  4. - Terapeuta Integracji Sensorycznej
  5. - Terapeuta ręki
  6. - Fizjoterapeuta

     Psycholog     

   mgr Aneta Kulas

Logopeda

mgr Małgorzata Grabiec

mgr Ewa Stefańska-Drążek

mgr Justyna Świerkowska

Pedagog

mgr Małgorzata Grabiec

Terapia ręki 

mgr Monika Pietrusiak

mgr Małgorzata Madajczak

mgr Małgorzat Grabiec 

Neurologopeda

mgr Małgorzata Grabiec

Integracja Sensoryczna
mgr Małgorzata Madajczak

mgr Monika Pietrusiak

     Fizjoterapeuta     

   mgr Katarzyna Piłkowska

Trening Słuchowo-Głosowy

Psychomotoryka

 

 

Gabinet Logopedyczny SensoTeka

Piastowska 43/1
Wrocław
+48 601 656 911
logopeda.grabiec@gmail.com